سعید ملک‌پور | ایران اینترنشنال

سعید ملک‌پور

سعید ملک‌پور در اولین پیام تصویری که بعد از تحمل یازده سال زندان و خروج از ایران، منتشر کرد، به بازداشت فرهاد سلمان‌پور، یکی از زندانیان سیاسی پیشین...
۲ شهریور ۱۳۹۸