سردشت | ایران اینترنشنال

سردشت

نوشتاری به‌مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی سردشت
حس ترس ، حالت درونی توأم با نگرانی است که ناامنی و تهدید را در خود شکل می‌دهد؛ اما این حس، بزرگ‌ترین محل اتکای حکومت‌های استبدادی برای سلطه و کنترل...
۷ تیر ۱۳۹۷