سراج‌الدین مهرالدین،‌ وزیر خارجه تاجیکستان | ایران اینترنشنال

سراج‌الدین مهرالدین،‌ وزیر خارجه تاجیکستان