سخنگوی وزارت امور خارجه ایران | ایران اینترنشنال

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران

یک روز پس از اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم واگذاری تصاویر دوربین‌های تاسیسات هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی وزارت خارجه...
۷ تیر ۱۴۰۰
تنش کلامی میان کشورها موضوع عجیبی نیست. اما زبان دیپلماسی تابع اصول خود است. دیپلمات‌ها ای‌بسا خبر از اعمال سخت‌ترین تدابیر علیه کشور دیگر دهند، اما...
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸