سازندگی | Page 2 | ایران اینترنشنال

سازندگی

روزنامه‌خوانی اول آبان‌ماه
آبان آمد و کسی نمی‌داند سیزدهم آبان، با آغاز تحریم‌های گسترده آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. روزنامه‌ها در این دومین ماه پاییز هم خبرهای خوبی ندارند...
۱ آبان ۱۳۹۷