سازمان ثبت احوال | ایران اینترنشنال

سازمان ثبت احوال

رقیه می‌گوید سی‌سال است که از شنیدن نام خود رنج می‌برد و هربار از شنیدنش خجالت می‌کشد. خدیجه هم از افرادی است که می‌گوید اصلا اسمش را دوست ندارد زیرا...
۱۳ آبان ۱۳۹۷