روزنامه نگاری ایران | ایران اینترنشنال

روزنامه نگاری ایران

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جایزه آزادی مطبوعات سال۲۰۲۰ را به محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی، اهدا کرد. مساعد طی سال گذشته ابتدا به دلیل انتشار...
۳۰ آبان ۱۳۹۹