روایت شما | ایران اینترنشنال

روایت شما

روایت شما

روایت شما، تصویرگر اتفاقات کوچک و بزرگی است که در گوشه و کنار جهان و از دریچه دوربین شما روی می‌دهد. شما نیز می‌توانید با ارسال ویدیوهای خود، در آگاهی‌بخشی به سایر مخاطبان ایران اینترنشنال همراه باشید.