روابط تجاری | ایران اینترنشنال

روابط تجاری

روابط ایران و کانادا
روابط دیپلماتیک رسمی بین دولت کانادا و ایران در سال ۱۹۵۵ با افتتاح نمایندگی ایران در اتاوا در سال ۱۹۵۶ و نمایندگی کانادا در ایران در سال ۱۹۵۹ آغاز شد...
۲۳ خرداد ۱۳۹۷