رضا شهابی | ایران اینترنشنال

رضا شهابی

«فدراسیون جهانی کارگران حمل‌و‌نقل»، نسبت‌به زندانی‌شدن دوباره‌ی رضا شهابی، فعال کارگری، واکنش نشان داده و در بیانیه ای که روز چهارشنبه ۲۵ مرداد،...
۲۷ مرداد ۱۳۹۶