رابطه جنسی | ایران اینترنشنال

رابطه جنسی

شرم گاهی رفتار ما را کنترل می‌کند و گاهی اوقات هم ما را از عوامل بیرونی و درونی محافظت کند، با این‌ حال شرم نباید باعث انزجار از خود یا احساس گناه...
۱۳ اسفند ۱۳۹۷