دادگاه | Page 2 | ایران اینترنشنال

دادگاه

اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در وین که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در تیرماه...
۷ آذر ۱۳۹۹
دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و سه متهم ایرانی دیگر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین...
۹ مرداد ۱۳۹۹