خاوران | ایران اینترنشنال

خاوران

جمعی از کاربران شامگاه دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه با راه‌اندازی کارزاری توییتری نسبت به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران، محل گورهای...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰