حسین رحیمی | ایران اینترنشنال

حسین رحیمی

حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی پایتخت درباره بازداشت علیرضا جاپلقی، جوان پارکورکار فعال در اینستاگرام،با بیان اینکه ما با ورزش مخالف نیستیم با...
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹