جنگنده | ایران اینترنشنال

جنگنده

شیوه آشنای مقامات ایران برای مواجهه با تحریم‌ها
در روزهای اخیر تمام رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی، اعم از صداوسیما و خبرگزاری‌های مختلف به طور گسترده خبر رونمایی از «اولین هواپیمای جنگنده ایران» را...
۱ شهریور ۱۳۹۷