جنوب | ایران اینترنشنال

جنوب

ما از این اندیشه خسته شده‌ایم که «آمریکا» -یا چیزی مثل آمریکا- ما را بدبخت و بیچاره کرده و به این وضعیت انداخته است. این اصلا به این معنا نیست که...
۶ تیر ۱۳۹۸