جمشید شارمهد | ایران اینترنشنال

جمشید شارمهد

محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با تاکید براینکه جمشید شارمهد «در ایران» بازداشت شده است، تلاش کرد اخبار منتشر شده...
۱۲ مرداد ۱۳۹۹