جشنواره فیلم کن | ایران اینترنشنال

جشنواره فیلم کن

یادداشت های جشنواره کن- ۱
از هفتاد و یکمین جشنواره کن چند روزی گذشته است، جشنواره ای که اگرچه به کهنسالی رسیده اما همچنان در قلب سینمای جهان مانده و امسال که مه ۶۸ به نیم قرنی...
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷