جرد کوشنر | ایران اینترنشنال

جرد کوشنر

 جرد کوشنر
وزارت امور خارجه مصر در اعتراض به قطع کمک‌های مالی آمریکا به این کشور از جرد کوشنر (Jared Kushner) داماد ترامپ در دیدار وی از قاهره استقبال سردی به ...
۲ شهریور ۱۳۹۶