جامعه ال‌جی‌بی‌تی | ایران اینترنشنال

جامعه ال‌جی‌بی‌تی

مدرسه هنر ریپتا و تعدادی از دبیرستان‌های رم به‌تازگی پذیرفته‌اند به دانش‌آموزان ترنس‌جندر اجازه دهند از اسمی متفاوت با اسم شناسنامه استفاده کنند. این...
۹ فروردین ۱۴۰۰