توقیف | ایران اینترنشنال

توقیف

محمد مهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از ادامه اکران فیلم «خانه پدری» خبر داد. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی روز...
۲۲ آبان ۱۳۹۸