توافق ایران و چین | ایران اینترنشنال

توافق ایران و چین

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی «قرارداد جمهوری اسلامی با چین» را «قرارداد خائنانه» و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را از خائن‌ترین حاکمان تاریخ ایران...
۲۰ فروردین ۱۴۰۰