تلویزیون | ایران اینترنشنال

تلویزیون

محمد اسماعیل اکبری، مشاور وزیر بهداشت ایران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی هشدار داد وضع ایران از لحاظ شیوع کرونا، از همه کشورهایی که در تلویزیون نشان...
۲ آبان ۱۳۹۹