تغییر اقلیم | ایران اینترنشنال

تغییر اقلیم

انتشار هشدارآمیزترین گزارش اقلیمی و آنچه باید بدانید
بر اساس هشداردهنده‌ترین گزارشی که هیات بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) منتشر کرده است، زمین از دوران پیشاصنعتی تا‌کنون، ۱/۰۹ درجه گرم‌تر شده است و...
۱۹ مرداد ۱۴۰۰