تبعیض | ایران اینترنشنال

تبعیض

نگاهی به تاثیر نابودی منابع آب بر حقوق بشر ایرانیان (۱)
اگر بتوانیم تاریخ معاصر را به دوره پیش از جنگ جهانی دوم و بعد از آن تقسیم کنیم، پس از سال ۱۳۲۴، مفاهیمی به‌تدریج حاکم شده‌اند که شاید بسیاری از ملت‌‌...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸