بوشهر | ایران اینترنشنال

بوشهر

هفتمین شب اعتراضات شهرهای خوزستان به بی‌آبی، درحالی چهارشنبه شب ادامه یافت شهرهای مسجد سلیمان و دزفول نیز به این اعتراضات پیوستند و این اعتراضات‌ها...
۳۱ تیر ۱۴۰۰