بودجه ۹۹ | ایران اینترنشنال

بودجه ۹۹

امید محال به فروش روزانه یک‌میلیون بشکه نفت در سال ۹۹
بند ۵ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه، که در زمستان سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید، در تعریف بودجه عمومی دولت تصریح می‌کند: «منظور بودجه‌ای است که در آن برای...
۴ دی ۱۳۹۸
آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه سیاست مناسبی است که در کشورهای صاحب منابع نفتی اجرا می‌شود تا بدین وسیله ضمن کمک...
۲۷ آذر ۱۳۹۸