بهزاد محمودی، پناهنجوی کرد ایرانی | ایران اینترنشنال

بهزاد محمودی، پناهنجوی کرد ایرانی

بهزاد محمودی، پناهجوی سیاسی اهل بوکان کە سەشنبە گذشتە مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل اقدام بە خودسوزی کرده بود، بامداد دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر...
۳ خرداد ۱۴۰۰