برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین | ایران اینترنشنال

برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین

محمود احمدی بیغش، نماینده مجلس، بعد از آنکه در یک مصاحبه‌ تلویزیونی وجود «واگذاری اختیار تام جزایر ایرانی به چین» در قرارداد ۲۵ساله را تایید کرد، ضمن...
۲۹ تیر ۱۳۹۹
نسخه‌ای از سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال حاوی «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام...
۱۸ تیر ۱۳۹۹