کارآفرین | ایران اینترنشنال

کارآفرین

کارآفرین

در این مجموعه با کارآفرینان ایرانی در نقاط مختلف جهان آشنا می‌شویم.