بیستک | ایران اینترنشنال

بیستک

بیستک

در ۲۰تک (بیستک)‌٬ ندا و‌ آرش نگاهی دارند به تازه های دنیای فناوری. آنها فناوری های بازار مصرفی را از نزدیک محک می زنند٬‌ بحث ها و خبرهای داغ را بررسی و ایده های نو را معرفی می کنند.