بررسی روزنامه‌ها | Page 2 | ایران اینترنشنال

بررسی روزنامه‌ها

روزنامه‌خوانی ۲۳ فروردین
عاقبت پس از ۲۳ روز، نسخه کاغذی روزنامه‌ها به دکه‌ها رسید. این انتشار کاغذی برای خود مطبوعات دستمایه خبر و گزارش چندانی نبود و فقط روزنامه همشهری است...
۲۳ فروردین ۱۳۹۹