بابك خرمدين | ایران اینترنشنال

بابك خرمدين

پرونده قتل و مثله کردن سه عضو خانواده با رضایت خواهرزاده‌های اکبر خرم‌دین وارد مرحله تازه‌ای شد و او اکنون بنابر قوانین جمهوری اسلامی از مجازات «قصاص...
۲۲ شهریور ۱۴۰۰