اکتبر صورتی | ایران اینترنشنال

اکتبر صورتی

کارزار جهانی برای آگاهی‌رسانی، پیشگیری و مبارزه با سرطان پستان
ماه اکتبر به نام اکتبر صورتی در جهان مشهور شده است، فرصتی مناسب برای آگاهی‌رسانی، تشخیص و پیشگیری از سرطان پستان. بیش از ۲۵ سال است که در کشورهای...
۲۱ مهر ۱۳۹۸