فرکانس‌های شبکه ایران‌اینترنشنال | ایران اینترنشنال

فرکانس‌های شبکه ایران‌اینترنشنال

 بینندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر تماشا کنند.

مشخصات فرکانس  این ماهواره‌ها به شرح ذیل است.ٰ

 

کیفیت

Definition
اف ای سی

FEC
سیمبل ریت

SR
پولاریزاسیون

Polarity
ترانسپوندر

Transponder
فرکانس

Frequency
موقعیت

Location
ماهواره

Satellite
منطقه جغرافیایی

Geographical region
HD   ۲۷۵۰۰ افقی   11270   عرب‌ست - بدر ۷ ایـران
SD 5/6 ۲۷۵۰۰ عمودی   12073   یاهست ایـران
SD 2/3 ۲۷۵۰۰ افقی   10887   یاهست- ترکمن ایـران
SD   ۲۷۵۰۰ عمودی   10845   یاهست- ترکمن ایـران
SD 2/3 ۲۷۵۰۰ عمودی 4 12594 °۵۳ شرقی یاهست- اکسپرس ایـران
SD DVB-S 3/4 ۲۷۵۰۰ افقی 81 12.322 °۱۳ شرقی ۱۳B هاتبرد ایـران
HD 2/3 ۳۰۰۰۰ افقی C5 11,303.75 °۷ شرقی ۷B یوتلست خاورمـیانه
SD 3/4 ۲۲۰۰۰ افقی A1 10,721 °۷ شرقی ۷B یوتلست خاورمـیانه
SD 5/6 ۲۷۵۰۰ افقی C7 11,345 °۷ شرقی ۷B یوتلست خاورمـیانه
SD DVB-S 3/4 ۲۷۵۰۰ افقی 131 11,137.41 °۱۳ شرقی ۱۳C هاتبرد اروپا و خاورمـیانه
HD 2/3 ۲۳.۰۰۰ افقی 103 11,67075 °۲۸.۲ شرقی ۲G آستارا بریـتانـیا و ایرلـند
HD & SD 5/6 ۲۷۵۰۰ عمودی 15 11.996 °۵۲.۵ شرقی یا لایو ایـران
HD 3/4 ۲۷۵۰۰ عمودی 4 11.785 °۲۶ شرقی عرب‌ست بدر۶ شمـال آفـریقا و خاورمـیانه
HD 5/6 ۲۲.۰۰۰ عمودی 13K 11,960 °۹۷ غربی گالکسی ۱۹ ایالات متحده آمریکا و کانادا

 

تماشای شبکه ایران اینترنشنال از طریق سرویس دهنده ماهواره‌ای و کابلی اسکای در بریتانیا و ایرلند: بر روی کانال 793(Iran Int’l HD)

 

رادیو ایران اینترنشنال را بر روی موج (SW)کوتاه ۱۱۵۵۰ کیلوهرتز در طول روز  و ۶۲۷۰کیلوهرتز در طول شب در سراسر ایران بشنوید.

همچنین شما می‌توانید از اینجا به رادیو ایران اینترنشنال گوش کنید.