بانک مرکزی عراق به ایران اینترنشنال: احتمال بازگرداندن پول‌های ایران پایین است | ایران اینترنشنال

بانک مرکزی عراق به ایران اینترنشنال: احتمال بازگرداندن پول‌های ایران پایین است

 

بانک مرکزی عراق می‌گوید آزادسازی پول‌ھای بلوکه‌شده ایران در بانک‌ھای این كشور كار چندان آسانی نیست.

این در حالی است كە بعد از سفر عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران بە بغداد، رسانەھا و مقامات ایرانی از آزادسازی نزدیك بە ۵ میلیارد دلار دارایی ایران از عراق خبر دادە بودند.

با این حال، مقام‌های بانک مرکزی عراق سخنی كاملا متفاوت بیان کرده‌اند. ایسر جبار عفلوک، مدیر دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی عراق، در پاسخ بە ایران اینترنشنال دربارە چگونگی آزادسازی دارایی‌های ایران در بانک‌های عراقی گفت: «مقام‌های بانکی ایران کە یک نمایندە دولت هم همراهشان بود این درخواست را داشتند تا دارایی‌هایشان را بە دینار بە آنها بازگردانیم، اما بانک مرکزی مشخصا بە آنها گفت کە این پول مستقیما وارد ایران نخواهد شد.»

از گفتە مسئولان بانک مرکزی عراق چنین برمی‌آید كە تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران برخی از درهای نیمەباز بانک‌ھای عراق برای ایران را هم كاملا بستە است.

مدیر دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی عراق همچنین بە ایران اینترنشنال گفت كە قبل از تحریم‌های آمریکا، ایران دارایی‌هایی را کە در نتیجە بازرگانی با عراق بە دست می آورد بە دلار از بانک‌های عراق تحویل می‌گرفت.

پس از آن و با اجرایی شدن بخشی از تحریم‌ها، عراق ناچار شد پول‌های ایران را بە دینار عراقی بپردازد.اکنون و با گسترش تحریم‌ها، بانک مرکزی عراق ناچار است تحریم‌های آمریکا را رعایت کند.

دولت و بانک مركزی ایران ماەھاست در تلاش‌اند نە از طریق بانک مركزی، بلكە از راە برخی از بانک‌ھای دولتی و خصوصی عراق، یا حتی شعبەھای بانک‌های ایرانی در عراق، دارایی‌هایش را از این كشور خارج كند؛ بە گفتە ایسر جبار این کار هم غیرممکن است.

این مقام عراقی به ایران اینترنشنال گفت ایران حتی نمی‌تواند از طریق شعبە بانک ملی، بانک پارسیان یا بانک اسلامی پول‌ھایش را برگرداند.

این مقام بانك مركزی عراق می‌گوید فقط بانك تجارت عراق (TBI) می‌تواند در مورد دارایی‌های ایران تصمیم بگیرد؛ البته این بانک هم باید از بانک مرکزی عراق اجازە بگیرد و بانک مركزی هم بە دلیل تحریم‌ھای آمریکا مبادلات بانکی با ایران را حدود كردە است.

رییس بانک مرکزی ایران بعد از سفرش بە بغداد در صفحە اینستاگرام خود اعلام کرد کە دستورات لازم از جانب نخست وزیر عراق بە بانک مرکزی و تجارت عراق در جهت تسریع اجرای توافقات دادە شدە است. توافقاتی کە آن موقع هم بانک مرکزی عراق در بیانیەاش گفتە بود کە «راە و روش پرداخت بدهی مالی طرف ایرانی در محدودە راھکارھای مناسب آن صورت خواهد گرفت.»

این راەھا بە دلیل تحریم‌ھای آمریكا و پایبند بودن بانک مرکزی عراق بە این تحریم‌ھا طولانی خواهد بود.

تازه چه خبر؟
احمد ترحمی، جانشین رییس ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای یزد، اعلام کرد که به دلیل تداوم شیوع کرونا، از امروز شنبه به مدت یک ‌هفته طرح تعطیلی گسترده...More
الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهوری بلاروس، گفت پس از آنکه قانون اساسی جدید این کشور، که اختیارات رییس‌جمهوری را محدود می‌کند، به اجرا درآید، از سمت خود...More
وال استریت ژورنال به نقل از مشاوران دولت عربستان سعودی و مقامات آمریکایی گزارش داد محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در دیدار اخیر خود با بنجامین...More
سید اشرفی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی اعلام کرد که پرونده نیابت قضایی به شش کشور که پایگاه‌های آمریکایی‌ها در آنجا مستقر...More