امیرحسین مرادی | ایران اینترنشنال

امیرحسین مرادی

۱۷۴ نفر از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه شریف در نامه‌ای خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از بازداشت امیرحسین...
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
سه تشکل دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جلسه دیدار با علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی این دانشگاه حضور داشتند، با ارایه جزییاتی از...
۱۲ مرداد ۱۳۹۹