امرالله صالح | ایران اینترنشنال

امرالله صالح

مجلس نمایندگان افغانستان در اعتراض به سخنان تازه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، نشست عمومی ارائه برنامه‌های شش نامزد وزیر را لغو کرد. امرالله صالح...
۴ آذر ۱۳۹۹
یک روز پس از حمله‌ مرگبار به دانشگاه کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گروه طالبان را عامل این حمله می‌داند و می‌گوید حکومت برای...
۱۳ آبان ۱۳۹۹