السیسی | ایران اینترنشنال

السیسی

پایان اجلاس سران کشورهای عربی و اروپایی
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری مصر، در سخنرانی پایانی اجلاس سران کشورهای عربی و اروپایی نتایج آن در موضوعات مختلف را بالاتر از حد انتظارات توصیف کرد...
۶ اسفند ۱۳۹۷