اف‌ا‌ی‌تی‌اف | ایران اینترنشنال

اف‌ا‌ی‌تی‌اف

علی ربیعی،‌ سخنگوی دولت ایران،‌ عدم الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی را «بستن درهای کشور و تبدیل به...
۴ آبان ۱۳۹۸