افغانستان | Page 2 | ایران اینترنشنال

افغانستان

وزارت خارجه افغانستان:
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان کشته شدن شهروندان این کشور در مرز ایران را «اعمال وحشيانه، غیر انسانی و جنایت نابخشودنی» خواند. براساس گزارش...
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
با وجود وعده‌ جمهوری اسلامی ایران برای ارسال کیت‌های تولیدی در وزارت دفاع به افغانستان، وزیر بهداشت این کشور در مصاحبه‌ای با ایران اینترنشنال تایید...
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹