اعتراض | Page 2 | ایران اینترنشنال

اعتراض

گروهی از شهروندان لبنانی در تجمعی که هدف آن اعتراض به ناکارامدی و فساد مسولان دولت عنوان شده، ساختمان وزارت‌خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت محیط‌زیست،...
۱۸ مرداد ۱۳۹۹