اصفهان | Page 2 | ایران اینترنشنال

اصفهان

سازمان پزشکان بدون‌مرز بعد از تصمیم تهران به اخراج اعضای این نهاد غیردولتی که برای راه‌اندازی بیمارستان صحرایی مراقبت‌های ویژه وارد ایران شده بودند،...
۶ فروردین ۱۳۹۹
سازمان پزشکان بدون مرز به ایران‌اینترنشنال گفت این سازمان فعالیت گروهش در اصفهان را فعلا متوقف کرده است. این سازمان می‌گوید هنوز هیچ دستورالعمل و یا...
۵ فروردین ۱۳۹۹