استخدام معلمان | ایران اینترنشنال

استخدام معلمان

وزارت آموزش‌ و‌ پرورش برنامه این وزارتخانه برای استخدام ۲۵ هزار طلبه به عنوان معلم برای اسلامی کردن مدارس را اقدامی قانونی و براساس مصوبات مجلس و...
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰