ارمنستان | ایران اینترنشنال

ارمنستان

آرمن سرکیسیان، رییس‌جمهوری ارمنستان، گفت در شرایط بحران ملی کنونی در این کشور، قدرت باید به یک دولت وفاق ملی منتقل شود و تاکید کرد دولت باید برای...
۲۷ آبان ۱۳۹۹