احمدرضا جلالی | ایران اینترنشنال

احمدرضا جلالی

احمدرضا جلالی
احمدرضا جلالی پزشک زندانی در ایران با بیان اینکه حکم اعدام‌اش بر اساس اعترافات اجباری است، می‌گوید با گذشت ماه‌ها از صدور حکم اعدام هنوز حکم کتبی به...
۱۸ فروردین ۱۳۹۷