اجلاس حقوق بشر | ایران اینترنشنال

اجلاس حقوق بشر

علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، با محکوم کردن سوابق «وحشتناک» حکومت ایران در زمینه حقوق بشر از جامعه جهانی خواست جمهوری اسلامی را به پاسخگویی...
۶ آذر ۱۳۹۹