اتباع افغانستان | ایران اینترنشنال

اتباع افغانستان

با وجودی‌که طالبان در زمان سلطه بر کابل عفو عمومی اعلام کرده بود، گزارش جدیدی که به سازمان ملل ارائه شده نشان می‌دهد نیروهای طالبان جست‌وجوی خانه به...
۲۹ مرداد ۱۴۰۰
عکس: خبرگزاری صدای افغان
نتایج یک نظرسنجی:
نتایج یک پیمایش درباره نگرش ایرانیان نسبت به مهاجران افغانستان نشان می‌دهد ۴۳ درصد مردم تهران گفته‌اند با ممنوع شدن حضور اتباع این کشور در پایتخت...
۱۳ خرداد ۱۳۹۹