ابتکار | Page 3 | ایران اینترنشنال

ابتکار

روزنامه‌خوانی ۲۴ شهریورماه
جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا گفته است که با محمدجواد ظریف چندباری پس از روی کار آمدن ترامپ، ملاقات کرده و حالا این خبر هم در آمریکا و هم در ایران...
۲۴ شهریور ۱۳۹۷