آمریکا

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه تهران، واشنگتن را به «گسترش ویروس کرونا در خارج» از آمریکا متهم...
۱ فروردین ۱۳۹۹